Cheever de petit

Gener 2011

Llegeixo Saskia Sassen a la biblioteca de Catalunya. Diu que l’època que ve estarà marcada per la pulsió religiosa. Els estats s’allunyaran dels ciutadans; els governs promouran una mena de nou puritanisme per compensar les restriccions que patirà la capacitat executiva dels polítics. El control del territori perdrà importància, travessat com està per múltiples fronteres. El poder haurà de posar l’èmfasi en el control de l’ànima, com en l’edat mitjana. La diferència, diu Sassen, és que a l’edat mitjana els poders se superposaven els uns als altres com si fossin nines russes. Encara que no tinguessin el monopoli del territori, controlaven imaginaris coherents i societats estructurades (…)