La Catalunya vençuda

Llegit el llibre d'Ernest Lluch sobre la Catalunya vençuda de 1714. Mira de demostrar que la llavor de la Renaixença no va ser el Romanticisme sinó més aviat la Il·lustració. Es basa sobretot en tres figures: Francesc Romà Rosell, Jaume Caresmar i Antoni de Campany. Tots tres participen en les reivindicacions autonomistes que els catalans fan a Carles III el 1760 i el 1780. És interessant la relació que s'estableix entre l’anomenat partit aragonès i el model prussià. Marginats a l'exèrcit, surten veus entre els catalans, els valencians i els aragonesos que defensen una militarització de la societat a l'estil de Prússia.