La política en temps de tuiter (BdR)

Bon dia. Avui parlarem del futur de la política en temps de Twitter. D'entrada el tema pot semblar suat. Però si repassem la història dels mitjans de comunicació veurem que potser no som prou conscients de l'impacte que Internet encara ha de produir en la nostra cultura democràtica.

Posem-nos un moment en la pell dels polítics de primers del segle XX. Si els dirigents que van viure la primera guerra mundial i l'ascens del nazisme eren fills del megàfon i dels diaris de llençol, els polítics que avui ens governen han estat tots educats en el llenguatge televisiu i radiofònic.