La via xinesa i la invasió dels ultracossos

Els nois d'ERC no ho saben, però s'han posat del costat del nou autoritarisme europeu. Com explica Bruno Maçaes en el seu llibre sobre el naixement d'Euràsia, el continent està destinat a esdevenir, en el millor dels casos, una gran Suïssa envoltada de mega estats capitalistes que actuaran com a multinacionals.

La Xina, Rússia i, en darrer terme, l'Índia, es disputaran la influència comercial a Europa, juntament amb els Estats Units. La geografia, combinada amb la fluïdesa de les comunicacions i de l'economia, convertiran el vell continent en una illa de benestar, massa forta per ésser conquerida, però massa feble per imposar el seu model polític al món.